zdobienie kapeluszy i parada !

27 sierpnia godz.17

plac przed Kinem Sokół

zdobienie kapeluszy i parada !

Projekt UTW

„Otwieramy się na zmiany”

Zapisy telef. 504848115

Z A P R A S Z A M Y